Generalforsamling

lørdag, 25. maj klokken 12:00
25. maj kl. 12:00 til 14:00
Århus Taekwondo Klub

Kære medlemmer og forældre

D. 25. maj kl. 12 afholder vi generalforsamling i Aarhus Taekwondo Klub, og vi glæder os til at se så mange som muligt af jer.

Generalforsamlingen tager et par timer og agendaen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af Suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Da flere af de nuværende medlemmer er blevet blevet færdige med uddannelser eller fået nyt job, står vi i år i den situation, at kun formanden har mulighed for at blive siddende. Derfor håber vi også, at der er friske kræfter, der har lyst til at være en del af bestyrelsen. Man behøver ikke at vide alt om taekwondo, det vigtigste er, at man gerne vil være med til at sørge for et godt klubliv. Faktisk er det ikke spor farligt! :)
Er du interesseret eller vil du høre mere om de forskellige opgaver, så tag enten fat i en fra bestyrelsen, send en mail til aarhustaekwondo@gmail.com eller giv mig et kald på 53734004. 

Alle de  bedste forårshilsner
Cecilie Monrad
Formand for Aarhus Taekwondo Klub

Tilmeldingsfrist:

25. maj 2019 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet